Jak nám bylo v roce 2022?

Pandemie, válka či ekonomická krize. To jsou jedny z největších událostí, kterými se v poslední době obklopujeme. Rok 2022 byl proto celkově rokem bouřlivým, a to se u mnohých z nás odrazilo i v tom, jak se cítíme v našem pracovním kontextu. Tuhle bouřlivost dokládá také řada dat, které o loňském roce vypráví.

Tak, pojďme se na ně podívat.

Statistiky v kostce

Pojďme se podívat, co za čísly stojí

1. 15% světové pracující populace zažívá nějaké duševní potíže

Duševní potíže jsou v tomto kontextu samozřejmě velmi široké pojmenování. A proto je potřeba ujasnit, že se tím míní široké spektrum duševních poruch, od depresí, úzkosti až například po abusus návykových látek. Když se nad tím zamyslíme, tak v přepočtu některým z těchto problémů trpí přibližně každý 6.-7. kolega z naší práce.

2. Generace Z

O dnešní mileniálové generaci se často tvrdí, že nepracuje s takovým úsilím jako ta předešlá. Rozluštění této otázky je pravděpodobně na jiný článek. Nesmíme však zapomenout, že tato generace zároveň tíhne k mnohem hlubšímu prožívání a emocím. Právě proto bychom se v ohledu pracovního zdraví měli mít na pozoru, když za zdroj svého stresu určují pracovní zátěž a slabou work-life balance.

3. Syndrom vyhoření/odchod ze zaměstnání podávajíc si ruku s toxickým chováním

Vedle různých spouštěčů syndromu vyhoření či našich intencí opustit zaměstnání se toxické chování na pracovišti ukázalo jako nejkritičtější. A co toxické chování znamená? Zaměstnanci (a nejen ti) čelí toxickému chování od lidí kolem sebe. Toto chování může zahrnovat například: nespravedlivost, ponižování, negativismus (stěžování) či vylučování z kolektivu.

4. Duševní potíže vedou k odchodu z práce

Tohle je významná záležitost jak nás, tak organizacích, ve kterých pracujeme. V dnešní době se stává čím dál tím běžnější, že firmy poskytují nějaký typ pomoci svým zaměstnancům (kouč, psychoterapeut atd.). Důležité však je, aby s našimi duševními potížemi pracovali přímo také lidi kolem nás (nadřízený, kolega,..) a my sami dbali na pravidelnou psychohygienu. Především tímto způsobem můžeme předcházet odchodům z práce.

5. WHO v roli “role modela”

Světová zdravotnická organizace loni historicky poprvé publikovala guideline na podporu duševního zdraví v práci. A za to jí patří palec nahoru. Nabízí tak konkrétní tipy, jak o duševní zdraví v práci pečovat. Pokud by Vás guideline zajímala, mrkněte na tento odkaz: https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052

Tenhle příspěvek necílí ke strašení, ale spíš k tomu být připomínkou, že je v pořádku cítit se občas jako slabší článek. 🙂

Zajímá Vás, odkud jsem čerpala?